Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Услуги

Уважаеми граждани,
Районната администрацията на район "Средец"обслужва физически и юридически лица, извършвайки следите услуги:

Услуги, извършвани от отдел "Гражданска регистрация и обслужване на населението“

Услуги, извършвани от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”

Услуги, извършвани от отдел „ Инвестиции, контрол по строителството, благоустройство и екология“

Услуги, извършвани от отдел „Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност“

 Заявление за работно време.

Услуги, извършвани от отдел „Управление общинска и етажна собственост и жилищно настаняване“

Услуги, извършвани от отдел „Правно информационно обслужване, човешки ресурси“ 

Услуги, извършвани от „Финансово счетоводен отдел, култура, спорт, социални дейности“

 

 

Прилежащи документи