Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Харта на клиента

Обслужването на гражданите е един от основните приоритети на район "Средец" в "Харта на клиента" са заложение всичките правила за работа на районната администрация с гражданите.

Харта на клиента