Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Деловодни справки

Уважаеми граждани,

Това е страницата, чрез която можете да получите информация от деловодната система на Столична община. За преписките може да получите следната информация:

  • Номер и дата на регистрация на всеки документ от преписката;
  • Вид на документа - писмо, жалба, заповед, договор и др.;
  • Тип на документа - входящ, изходящ, вътрешен;
  • Кореспондент - организация или лице, което е изпратило/получило документа или преписката

 

Страницата е в процес на обработка!