Столична Община Район "Средец"

Полезни връзки

Институция Телефон
“Местни данъци и такси” район “Средец”

02/9800691, v.naydenova@sofia.bg

Единен спешен номер 112
Софийска вода - Аварии 070012121, http://www.sofiyskavoda.bg/
Електроразпределение

070010010, факс 02/8959667, zaklienta@cez.bg

Полицейско управление – “Средец”

02/9827-44-23 – дежурна част, https://www.mvr.bg/sdvr/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B2%D1%80/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/01-%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B4%D0%B2%D1%80

Национална агенция за приходите
Офис "Център" обслужва клиентите с постоянен адрес в район "Средец",
"Триадица" и "Лозенец
02/810-66-54,
02/810-66-48,
02/985-96-360,
td_sofia_grad@ro22.nra.bg
Столична регионална дирекция за национален
строителен контрол (РДНСК)

02/988-53-59,
факс: 02/989-22-57,
dnsk@dnsk.mrrb.government.bg