Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Полезни връзки

Институция Телефон

Отдел „Общински приходи“- „Триадица“ и „Средец“ към

Дирекция „Общински приходи“ на Столична община

адрес: София, ул. „Ген. Гурко“ № 12,
 

 

 

 

 

 

 

Дирекция "Социално подпомагане" - филиал "Средец"

 

адрес: София, ул. „Ген. Гурко“ № 12

Работно време: 8:30 ч.-17:00 ч., с плаваща обедна почивка от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 12:30 ч. до 13:00 ч.

тел. деловодство:  02 904 12 58;
тел. счетоводство:  02 904 12 59; 02 904 12 60;
тел. инспектори:  02 904 12 53; 02 904 12 54; 02 904 12 55; 02 904 12 56; 02 904 12 57; 02 904 12 62;
факс: 02 980 06 91; v.naydenova@sofia.bg

Банкова сметка за местни данъци и такси
IBAN за приходи BG 21 SOMB 9130 84 275777 44
ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF
„Общински приходи – Средец и Триадица”,  ул. „Гурко” № 12

 

ул. "Съборна" №5 ет.1, тел: 02/986-69-79; 02/987-64-83

Единен спешен номер 112
Софийска вода - Аварии 070012121, http://www.sofiyskavoda.bg/
Електроразпределение

070010010, факс 02/8959667, zaklienta@cez.bg

Полицейско управление – “Средец”

02/9827-44-23 – дежурна част, https://www.mvr.bg/sdvr/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B2%D1%80/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/01-%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B4%D0%B2%D1%80

Национална агенция за приходите
Офис "Център" обслужва клиентите с постоянен адрес в район "Средец",
"Триадица" и "Лозенец
02/810-66-54,
02/810-66-48,
02/985-96-360,
td_sofia_grad@ro22.nra.bg
Столична регионална дирекция за национален
строителен контрол (РДНСК)

02/988-53-59,
факс: 02/989-22-57,
dnsk@dnsk.mrrb.government.bg